GİSAM Tarihçe

GİSAM (GÖRSEL-İŞİTSEL SİSTEMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ)


ODTÜ'NÜN GÖRSEL-İŞİTSEL HAFIZASI
 

1993 yılında kuruldu, ODTÜ’nün görsel-işitsel hafızasını tutar, görsel-işitsel sanat ürünleri üretir ve bir eğitim merkezi olarak işlev görür.

Daha da fazlası, GİSAM kurulduğu yıldan bu yana yurt dışından ve yurt içinden uzmanlarla, belgesel film, video üretimi, senaryo, fotoğraf gibi konularda düzenlediği atölyelerle ve yürüttüğü projelerle hem ODTÜ'lülere hem de üniversite dışından ilgili öğrencilere ve profesyonellere son derece seçkin bir eğitim olanağı sunmaktadır. 

Kuruluş Amacı ve Görevleri

Doğrudan Rektörlüğe bağlı olan GİSAM, uygulamalı ve temel araştırma, eğitim ve hizmet başlıkları altında toplanan amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur. Bir araştırma ve uygulama merkezi olarak, bir yandan alanında bilimsel araştırma ve katkı için çaba gösterirken, bir yandan da eğitim amaçlı çalışmalar çerçevesinde medya ve sinema alanına nitelikli eleman yetiştirmeye ilişkin etkinlikler yapmaktadır. Böylece bilimsel araştırmalardan elde ettiği bilgileri alanda yaygınlaştırma görevini yerine getirebilmektedir.

Uygulama alanında GİSAM'ın çalışmaları iki başlık altında toplanabilir. ODTÜ içine yönelik çalışmalar; üniversite içinde yapılan bilimsel etkinlikleri belgelemekten, üniversitenin tanıtımına, görsel işitsel ders malzemelerinin hazırlanmasına değin çok çeşitlidir. GİSAM'ın üniversite dışına yönelik çalışmaları ise temelde, alanında yaptığı bilim, teknoloji, estetik araştırmalarından ve deneyimlerinden elde ettiği birikimi paylaşmak görevine dayanmaktadır. Görev alanına giren çalışmaları yapmak üzere deneyimli bir ekip ve üst düzey cihazla donatılmış olan GİSAM, teknolojik gelişmeleri yakından izlemekte ve donanımını sürekli olarak geliştirmektedir.

ODTÜ'nün tüm fakülte, bölüm, enstitü ve araştırma merkezlerince desteklenen GİSAM’da resmi olarak tanımlanmış amaç ve görevlerin yanında bu amaç ve görevleri destekler nitelikte GİSAM ekip ve öğrencileri tarafından kısa filmler, belgeseller yapılmakta ve eğitim amaçlı görsel-işitsel materyal üretimi projeleri gerçekleştirilmektedir. GİSAM,  ayrıca, yapım çerçevesinde özellikle üniversite dışına çok çeşitli alanlarda stüdyo, ekip ve ekipman olanakları sağlayabilmektedir.
 
Merkezimiz birbirinden değerli akademisyen, profesyonel ve öğrencilerimizin katkılarıyla bugüne gelmiş,  tüm amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmiştir.  GİSAM’ı kuran  Dr. Deniz Derman (Bayrakdar) ve geliştiren, bugünlere taşıyan; Ali Kaş  ve Kaya Özakgün, Adile Durusoy, Ali Peşken, Andreas Treske Aras Özgün, Bilge Demirtaş, Bülent Öztürk, Ersan Ocak, Fatih Gezen, Hakan Topal, Goerge Becker, Gülden Çağlı, Tümer Gürkök, , Tolga Avcil, Ozan Ozbanazı, Mahmut Ali Demirel, Babacan Taşdemir ve Önder Özdem’e teşekkür ederiz.

Ayrıca gönüllülerimiz Alp Oganalp, Canberk Benli, Ebru Arıcan, Erdem Tüfekçi, Tülin Seyhan Ceyhan, Kansu Gül, Kemal Seçkin, Selcen Ergun ve Selda Salman’a

İsimlerini sayamadığımız öğrencilerimize de katkılarından dolayı minnettarız.

Ve

Hasan Ünal Nalbantoğlu ve Ulus Baker’in keyifli sohbet ve derslerinin derin izleri bizlerle olacak …